سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه

هیات اول بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان  

رئیس هیات

 
آقای مسعود مقدس

مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

                                                                                                            

 

 نايب رئيس هيات        

  آقاي محمد جعفر باقر زاده           

                                                                                                                  
مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي    

 

 دبیر هیات

آقاي مسعود مرسلپور                                                                                                                                        
  مدير كل امور نيروي انساني و پشتيباني
  
                                                                                   
                                                                                                       

 


عضو علی البدل

خانم شراره نانكلي

مدير كل دفتر بودجه و برنامه ريزي

                                                                                                                         


                                                                                          

 

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation